0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku na zadanie Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia plastyczne dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: RAZEM Z SENIORAMI

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 22.11.2021 r.

Rozeznanie rynku na zadanie  

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia plastyczne dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „RAZEM Z SENIORAMI”.

 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” 9 Osi Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz z wytycznymi są udostępnione na stronie http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4189-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-09-02-01-iz-00-26-327-20-w-ramach-poddzialania-9-2-1-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, gmina Daleszyce, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, NIP: 6572525617, REGON: 291010040, zwraca się
z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku
nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 25.11.2021 r. do godziny 10:00 na adres: sebastian.jaworski@daleszyce.pl 

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 22.11.2021 godz. 13:42
 
Załączniki
Dodany: 22.11.2021 godz. 13:42
 Ostateczny termin składania ofert:
 25 listopada 2021 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 22 listopada 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 listopada 2021 godz. 13:42
Liczba odsłon:
  55 od 22 listopada 2021 godz. 13:42  (średnio 4.37 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl