0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku na zadanie `Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynków użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Daleszyce`

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 02.04.2020 r.

Rozeznanie rynku na zadanie  
„Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego
dla budynków użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Daleszyce”.

     Gmina Daleszyce składa zapytanie mające na celu rozeznaniu rynku cen na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności oraz programu funkckonalno-użytkowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Działanie 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym” Osi 6. „Rozwój miast wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
Studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynków:
1.    Szkoła Podstawowa w Brzechowie (Brzechów 41, 26-021 Daleszyce – dz. nr ew. 273),
Budynek parterowy, w kształcie prostokąta bez podpiwniczenia ze stropem nieużytkowym, dach dwuspadowy, powierzchnia ~480m2
2.    Szkoła Podstawowa w Szczecnie bud. B (Szczecno 172 26-015 Pierzchnica – dz. nr ew. 728/52).
Budynek w kształcie wielokąta, częściowo podpiwniczony, piętrowy, dach wielospadowy, powierzchnia użytkowa ~1400m2
W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, NIP: 6572525617, REGON: 291010040, zwraca się
z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku.
Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku
nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 10.04.2020 r. do godziny 10:00 na adres: marcin.dlugosz@daleszyce.pl
Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  
 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 02.04.2020 godz. 11:31
 
Załączniki 1-2
Dodany: 02.04.2020 godz. 11:31
 Ostateczny termin składania ofert:
 10 kwietnia 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 2 kwietnia 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 2 kwietnia 2020 godz. 11:31
Liczba odsłon:
  207 od 2 kwietnia 2020 godz. 11:31  (średnio 4.21 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl