0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji: Program Funkcjonalno-Użytkowego, Uproszczony Kosztorysu inwestorskiego; Kosztorys robót zaniechanych; Audyt efektywności energetycznej

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 15.05.2019 r.

Rozeznanie rynku na zadanie

pn. Opracowanie dokumentacji: Program Funkcjonalno-Użytkowego,

Uproszczony  Kosztorysu inwestorskiego; Kosztorys robót zaniechanych; Audyt efektywności energetycznej.

                Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi 3 Efektywna i zielona energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz z wytycznymi są udostępnione na stronie http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/ oraz na portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, Gmina Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, NIP: 6572525617, REGON: 291010040, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 21.05.2019 r. do godziny 10:00 na adres: anna.kosmala@daleszyce.pl 

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.


» ZAŁĄCZNIKI «
Załącznik nr 1
Dodany: 15.05.2019 godz. 14:38
 
Załącznik nr 2
Dodany: 15.05.2019 godz. 14:38
 
Plany budynku
Dodany: 15.05.2019 godz. 14:38
 Ostateczny termin składania ofert:
 21 maja 2019 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 15 maja 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 15 maja 2019 godz. 14:38
Liczba odsłon:
  220 od 15 maja 2019 godz. 14:38  (średnio 3.16 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl