0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku na zadanie pn. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 11.05.2019r.

Rozeznanie rynku na zadanie pn.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE – PROMOCJA PROJEKTU

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”, Osi 6 Rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Projekt pn.: „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce”.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz
z wytycznymi są udostępnione na stronie http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/ oraz na portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, NIP: 6572525617, REGON: 291010040, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 17.05.2019r. do godziny 10:00 na adres: urszula.lejawka@daleszyce.pl 

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 11.05.2019 godz. 13:03
 
Załącznik nr 1
Dodany: 11.05.2019 godz. 13:03
 
Załącznik nr 2
Dodany: 11.05.2019 godz. 13:03
 
Informacja nr 1
Dodany: 16.05.2019 godz. 11:47
 
Załącznik nr 1 - po modyfikacji
Dodany: 16.05.2019 godz. 11:47
 Ostateczny termin składania ofert:
 20 maja 2019 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 11 maja 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 maja 2019 godz. 13:03
Liczba odsłon:
  243 od 11 maja 2019 godz. 13:03  (średnio 3.3 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl