0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowych w msc. Borków oraz Niwy

Kategoria: Nieruchomości do sprzedaży


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 05 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

 

1. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 nr 134/8 o pow. 0,1011 ha, księga wieczysta KI1L/00074985/4

 

Cena wywoławcza - 78.860,00 zł

Wadium - 7.886,00 zł

 

W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków dz. nr 134/8 położona jest w terenie usług.

 

2. NIWY, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 nr 771/4 o pow. 0,1082 ha, księga wieczysta KI1L/00150134/1,

 

Cena wywoławcza - 14.830,00 zł

Wadium - 1.483,00 zł

 

W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niwy dz. 771/4 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

 Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy

 w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze

 dnia 16 listopada 2018 r. ( piątek ) o godzinie 900.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej

wysokości w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. na konto Gminy Daleszyce,

BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta

i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.


Dodano 8 listopada 2018 godz. 10:47 przez

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DALESZYCACH

 

W związku z uchwaleniem 12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy Burmistrz Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dzień 16.11.2018r. o godz. 900, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, tj.  działka nr 134/8 o pow. 0,1011ha poł. w Borkowie oraz działka nr 771/4 o pow. 0,1082ha poł. w Niwach,  zmienia się termin wpłacenia wadium do dnia 13 listopada 2018r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

 

                                                      BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE

                                                                                           DARIUSZ MERESIŃSKI

Ostateczny termin składania ofert:
 13 listopada 2018 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 11 października 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 października 2018 godz. 11:07
Liczba odsłon:
  1029 od 11 października 2018 godz. 11:07  (średnio 4.26 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl