0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

GMR.ZP.271.9.2019 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Daleszyce oraz przebudowa dróg na terenie gminy Daleszyce 29 2019
godz. 9:00

GMR.ZP.271.8.2019 Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT - termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Szczecnie dz. nr ewid. 728/52, gmina Daleszyce 30 2019
godz. 9:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl