0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa (2)


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
16.03.2018 godz. 15:41
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
08.03.2018 godz. 12:22
 
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
08.03.2018 godz. 12:20
 
Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o liczbie i zasadach powoływania Urzędników Wyborczych
05.03.2018 godz. 15:08
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl