0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

WI.ZP.271.3.2.2020.UL Opracowanie dokumentacji projektu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce 15 2020
godz. 10:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl